InfoGiurgiu
Săbăreni

Comunicat de presă Primăria Săbăreni

Comuna SĂBĂRENI anunţă demararea proiectului ” Digitalizarea serviciilor comunei SĂBĂRENI”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, I1.2 Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS / alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)

Nume beneficiar: UAT COMUNA SĂBĂRENI, JUDETUL GIURGIU

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale, Componenta C10: FONDUL LOCAL, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local): PNRR/2022/C10/I1.2, Runda 1

Numele proiectului de investiție: „Digita21lizarea serviciilor comunei SĂBĂRENI” Cod proiect: C10-I1.2-1012

Contract de finanțare nr. 145380/21.12.2022 Durata proiectului: 18 luni;

Data de începere: 21.12.2022

Data finalizare: 21.06.2024

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităţii instituţionale şi eficientizarea activităţii la nivelul comunei SĂBĂRENI, prin simplificarea procedurilor administrative, reducerea birocraţiei pentru cetăţeni, parinti/tutori si agenti economici, implementând măsuri din perspectiva back-office şi front-office pentru serviciile publice furnizate.

Obiectivele specifice ale proiectului: OS1: Reformarea şi digitalizarea autorității publice locale;

Locul de implementare: ROMÂNIA, Județul GIURGIU, Comuna SĂBĂRENI

Valoarea totală a Proiectului Valoarea maximă a finanţării nerambursabile a Proiectului Valoarea eligibilă din PNRR Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR Din care valoarea ajutorului de stat/minimis (cu TVA) (lei) (lei) (lei) (lei) (lei) 2.185.000,65 2.185.000,65 1.836.135,00 348.865,65 0 Din care: Componenta asistenţă tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiţia C10-I1.2) 1.590.000,00 302.100,00 0 Componenta asistenţă tehnică financiară nerambursabilă PNRR (investiţia C10-I1.3) 246.135,00 46.765,65

Detalii suplimentare se pot obține de la persoana de contact: ……..

– Manager proiect, telefon, 0246253293 fax 0246253358, e-mail: primaria@comunasabareni.ro „Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Postari asemanatoare

Spectacol de colinde la Săbăreni

DanaD

Întâlnire de lucru între Primăria Săbăreni și oficialitățile orașului Ivanovo din Republica Bulgaria

DanaD

Proiectul pentru comunele Săbăreni și Cosoba începe să prindă contur

DanaD

Lasa un comentariu